DISCLAIMER

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.magnetox.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door MAGNETOX. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot inhoud en de vormgeving van deze website en mobiele site komen toe aan Magnetox of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MAGNETOX is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij MAGNETOX.  

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Magnetox deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. MAGNETOX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzingen en correcties zijn voorbehouden. 

Gebruik van onze sieraden
Magnetox wil u er op wijzen dat onze sierraden nooit dienen ter vervanging van medische hulp in het geval van gezondheidsproblemen. Bij ernstige klachten, ziekte of vermoeden hiervan dient u altijd een arts te raadplegen. 

De werking van onze sieraden verschilt per persoon en hangt van verschillende factoren af. Iedereen heeft andere klachten en oorzaken. Indien u al voldoende energie heeft en geen specifieke klachten ervaart, zult u mogelijk in uw beleving geen verandering merken bij het dragen van onze sieraden.

Personen, die een pacemaker of andere elektronische hulpmiddelen nodig hebben, mogen geen van onze sieraden dragen zonder overleg vooraf met en toestemming van hun behandelend arts. Ook raden wij zwangere vrouwen aan om eerst hun arts te consulteren, voordat zij een van onze sieraden gaan dragen. 

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.magnetox.nl op deze pagina.